Cerpadla s drvicom

Nemusíte však nikomu pripomínať, na čo sa používa piestové čerpadlo - pre istotu: Pneumatické piestové čerpadlá sú zariadenia, ktoré sa používajú na čerpanie hladkých a polotekutých výrobkov. Vyznačujú sa špecifickým dizajnom tak, aby sa nepoškodili ani tie najmenšie materiály.

Princíp piestových čerpadiel spočíva v činnosti výtlačného piestového čerpadla. V hlavnom pracovnom cykle sa mazivo nasáva vstupným ventilom pomocou piestu pohybujúceho sa vo valci a potom sa dávkuje výstupným ventilom. Ďalší stupeň je prerušenie tlaku poháňajúceho piest tak, že čerpadlo má schopnosť nasávať ďalšiu časť maziva.

Môžete pomenovať ďalšie spôsoby pohonu užitočné v piestových čerpadlách, napríklad hydraulický, pneumatický alebo elektrický pohon. Vďaka tomu existuje pravdepodobne veľa rôznych konštrukcií týchto čerpadiel v nových priemyselných odvetviach.

Vanefist Neo

Ako už bolo uvedené, pomocou piestového čerpadla sa môžu prepravovať rôzne kvapaliny. Pomocou piestových čerpadiel môžete úspešne prenášať abrazívne korozívne kvapaliny (napr. Kyseliny vínne, ako aj horúce kvapaliny pri teplote 100 stupňov Celzia. Okrem toho sú užitočné na prepravu lepivých tekutín, hustých, zašpinených tekutín a dokonca aj ovocnej drene. Vďaka tomu je najpoužívanejším modelom čerpadla v technológii.

K veľkým výhodám tohto typu čerpadla patrí určite efektívnejšia spotreba energie v dôsledku veľkej šance na zmeny zaťaženia. Výhodou takéhoto výstupu bude okrem toho určitá účinnosť a skutočnosť, že čerpadlo nevyžaduje plnenie. Odroda, ktorá je príjemne vyjadrená pri použití tejto pumpy, nie je zanedbateľná.

Nejde však o bezchybné riešenie. Hlavnou nevýhodou piestových čerpadiel je relatívne nízka výkonnosť zmiešaná so značnými prevádzkovými nákladmi. Na rozdiel od toho sa mnohí podnikatelia kvalifikujú na posledné z týchto čerpadiel kvôli tomu, že ich vlastnosti kontrolujú nevýhody.