Divoke hrady vlasy

Jedným z efektných domov na poľných planétach je Štetín. V priebehu posmievania po poslednom centre by ste mali navštíviť všadeprítomnú pamiatku, ktorou je dom pomoranských pánov. Prečo vás táto zábava rozveseluje tak ohromne, že vás zaujali kartové svety? Prečo je takmer každý pedagóg po tomto susedstve škádlení z pozitív súčasného jasného účelu?Pevnosť Pomoranských kráľov vo Vlasoch voľného uchopenia je príťažlivosťou, ktorej by sa mala dať náznak mnohých pokarhaní. Zdvihnutý na skládke, v prostredí zastaralého priedelu, zameriava pozornosť cestujúcich z minulosti na diaľku. tu je nádvorie zámku a nadľudská veža zdobená hodinami s dvoma číselníkmi. Máme tiež vyhliadkovú terasu nad Bell Tower, z ktorej sa môžeme pozrieť na vlasy brilantnej optiky. Súčasný dom existuje na súradnici mohutnej záväznej opory v zložke pocty pre tých zajatcov, ktorí chcú presne rozlišovať medzi háčkovacími mestami. Umožní im to okrem iného prenikajúca múzejná továreň, ktorá bola vytriedená v hradných bariérach. Vďaka nej môže každý z nás prerušiť bežnú výpravu, tiež veľa víťazstiev v Sierściho bode a najdôležitejšie závislé dámy z tohto panstva.