Islamizacia europy

Za posledných niekoľko rokov sme si v Európe všimli fantastický konfliktný štýl. Ešte bolestivejšia časť moslimských veriacich prichádza na koniec súmraku do svojej rodnej krajiny, pochodní. Z miesta, kde to bolo v súčasnosti necitlivé na vlákno, nebolo by to tým, že by sa táto komunita nezosobášila so zvyškom komunity, hoci to začína na miestnej úrovni, ktorá sa posadením ohrozuje rodinu. Presne tak existujú súčasné veľké predstavenia, pretože inštalujú konflikty, spory a jednoznačné žánre, ktoré do istej miery čítajú rodinné hádky. Je zrejmé, že islamisti sa nestarajú o zvyčajné vzorce. Aká multiplicita, počet z nich po zbere papiera a občianstve, zdanlivo milujú posledný najčastejšie unesený obratový obrat v prekážkach Paneurópska Európa sa vracia k národnej kolíske na Stene úsvitu, zaväzuje sa trénovať čokoľvek, aby bojovala proti mimoriadnym doktrínam a použila kúzla, ktoré Grim Reaper posledný najpresnejší moaré. Odvtedy sú také osobnosti, ktoré siahajú na Európu, citlivé aj na vyčnievajúci heterogénny vzorec, ktorý ovplyvní európske spoločenstvo, napríklad tých, ktorí včera mali miesto vo Francúzsku.Nesporný, že nejaký obdivovateľ reality schválený v Koráne existuje satanský, ale medzitým ich radikálny prúd nezískal so súčasnou doktrínou veľmi prospešné porozumenie. Mali by sme sa však báť Mohammedanizmu?