Katalansky ornament barcelona a jej starozitnosti

Barcelona je nepravidelné mesto, ktoré nás všetkých obchádza a poukazuje na krásny kopec. Ako táto mimoriadna mestská štvrť vzala v centre vagabonds z nepoškodenej zemegule? Prečo sú kultové spoločnosti, ktoré jazdia na kultúre, prirodzene šťastné, že vykonávajú púte do Barcelony?Existuje veľa ospravedlnení, pre ktoré by sa mala moderná mestská aglomerácia konať. Hlavné mesto Katalánska je preto jedným z najlepších miestnych opatrení, ktoré Španielsko pravdepodobne schváli, zatiaľ čo jeho obrany sú nepoškvrnené na celom svete. Barcelona bola vtedy úplným mestom Gaudi - dizajnérom vďaka secesným chatám. Najvýraznejším z nich je kostol Sagrada Parantel - turistická zábava, ktorú by ste nemali vynechať pri putovaní po Barcelone. Cestovné kancelárie tiež potláčajú také potešenia, ako je Rambla a Katalánska oblasť. Na exkurznej ceste okolo moderného sídliska a po obvode gotického okolia a bývalého olympijského osídlenia. Milovníkov známosti ponesie neďaleký katalánsky odborný panoptic, ktorý bol príliš osirelý z najdôležitejších múzeí, ktoré má Španielsko prijať. Tu získané kultúrne pohyby zapôsobia na každého a vyhliadky na ich dospievanie budú podľa každého panegyristu bezkonkurenčným prechodom.