Kvalitne detske oblecenie

Skutočné nebezpečenstvo výbuchu hrozí v prípade poprášenia vzduchu rôznymi druhmi prachu. Môže byť prítomný živý drevný prach, jemný uhoľný prach alebo práškové farby. V úspechu veľkej mysle môžu malé zrná prachu rôzneho pôvodu dosiahnuť výbuch. Zapálenie je určite vytvorené otvoreným ohňom, elektrickými iskrami, elektrostatickými prúdmi alebo strojovými komponentmi, ktoré sú ohrievané na širokú teplotu.

Aby sa minimalizovalo riziko výbuchu a výbuchu, sú potrebné zariadenia na odsávanie prachu, pričom najvyššiu účinnosť systému na odstraňovanie prachu zabezpečujú lokálne pobyty, ktoré môžu mať formu samonosných ramien, odkvapov alebo odkvapov, ktoré sa vkladajú v blízkosti zdroja emisií. Každý prachový klaster by mal byť natrvalo odstránený tak, aby neprenikol a neprašoval. Je tiež potrebné pravidelne vyprázdňovať nádobu na prach.

Odprašovacie zariadenia chcú byť rovnocenné so smernicou atex. Sú pripojené ventilátory a filtre, ktoré sú kompatibilné so súčasnými normami. Inštalácia atex (atex inštalácia v centrálnej verzii sa vracia z výbušných panelov, ktoré obsahujú filter odolný voči výbuchu. Filtre môžu byť jedno alebo môžu byť užitočné pre viacnásobné použitie.Jemnozrnná explózia spôsobí, že membrána sa prehrá, výbušné plyny vychádzajú do atmosféry takým spôsobom, že sa nedržia poškodenia filtra.

Voliteľným zariadením na odsávanie prachu môžu byť systémy na hasenie iskier alebo nové systémy na hasenie prachu v interiéri zariadenia pri zachovaní oxidu uhličitého. Spätné klapky by mali byť umiestnené na ventilačných kanáloch k filtru. Úlohou klapiek je zabrániť šíreniu plameňa v zariadení.