Sekretariat katedraly ekonomie uek

Sekretariát je moderný takmer vo všetkých inštitúciách a prácach, pretože vďaka nemu existuje dodatočný obeh dokumentov potrebných na riadenie celej organizácie. Fungovanie sekretariátu musí byť prispôsobené nekonvenčným metódam komunikácie v súčasnosti a stále musí spĺňať rastúce požiadavky, pokiaľ ide o efektívny a úzky tok informácií.

Pre osobu, ktorá vedie sekretariát, je počítačový program najatraktívnejším riešením, pretože výrazne urýchľuje efektívnosť knihy s písmenami. Špeciálny softvér pre sekretariát, ktorý obsahuje niekoľko funkcií, ktoré by sa mali uviesť takto:• Záznamy dokumentov (napr. Objednávky, ponuky, sťažnosti, dokumenty zamestnancov,• Register korešpondencie (prichádzajúce a odchádzajúce,• register faktúr o nákupe a predaji,• Register dodávateľov,• Zoznam interných kontaktov,• Elektronický adresár (s návrhom na adresovanie obálok,• Harmonogram stretnutí,• Vzory listov a dokumentov.Osoba zodpovedná za prácu sekretariátu, čerpajúca z plánu, má predovšetkým ponuku veľmi rozsiahleho zistenia akéhokoľvek textu a všetkej korešpondencie, vďaka riadnym registrom s funkciou automatického vyhľadávania. Vďaka programu sa mení obeh interných dokumentov v názve, čo určite zahŕňa veľký počet zamestnancov pre spoločnosti s veľkou skupinou. Vytváranie dokumentov a odosielanie veľkého obsahu korešpondencie už tiež nie je problémom. Toto univerzálne zariadenie môže vyhovovať jedinečným potrebám všetkých značiek a štýlu sekretariátu. A čo je najdôležitejšie, vďaka on-line ukladaniu dokumentov, môžete výrazne znížiť množstvo papiera použitého v spoločnosti a počet spojív.