Technicky a technologicky pokrok

V súčasnosti sa spolu s technologickým nárastom činnosti, ktoré nebolo možné predať až do poslednej chvíle, zastavia v reálnom čase. To všetko vďaka vysokému pokroku, ktorý sa pripravuje cez noc pred poľskými očami.

Nikto nie je v súčasnosti prekvapený konverzáciami, ktoré používajú mobilný telefón - skutočne - pre generácie narodené v posledných asi desiatich rokoch je nedostatok mobilného telefónu krásou, ktorú si len ťažko vieme predstaviť. Preto tento jediný príklad ukazuje zmenu, ktorá existuje.

Technologický rozvoj však znamená aj vzhľad rôznych zariadení každodenného života, ako aj postupné zlepšovanie vecí, ktoré už dlho existujú. Príkladom je pravdepodobne kamera, ktorá bola obrovská už mnoho desaťročí. Nápojom z výstroja tohto typu audiovizuálneho zariadenia je v súčasnosti ich postupná miniaturizácia. Ide predovšetkým o zvýšenie pohodlia ich používania, čo ich robí užitočnejšími bez ohľadu na moment.

Miniaturizácia, na ktorú nie každý upozorňuje, má však aj iný aspekt - môže to narušiť pocit súkromia. Akým spôsobom sa bude pýtať vnímavý skeptik. Dokonca aj namontovaním kamier na poliach, o ktorých neuvažovali o možnosti umiestnenia záznamových zariadení.

Mikroskopické kamery, pretože sme už dosiahli tento stav miniaturizácie, môžu existovať nižšie ako hlava špendlíka. Vďaka tomu majú pôvabný kvázipasný nástroj. Priemerný človek samozrejme znie ako fikcia. Ak však vezmeme do úvahy možnosť takejto kamery zaznamenávať situáciu, keď by účastníci nechceli, aby sa niekto dozvedel o jej výskyte, potom na úplnú hypotézu dopadá niečo iné svetlo.

Mikroskopický záznam obrazu sa potom môže použiť napríklad na obchodné informácie, vykukovať na manžela / manželku podozrivého z nevernosti alebo napokon na sledovanie času na konkrétnom mieste ako alternatívne monitorovanie. Bez zmyslu pre použitie bude mikroskopická kamera užitočným nástrojom na zaznamenávanie obrázkov všade, kde tradičná bunka nemá zmysel.