Zamosc a jeho zabava suhrn chudobnych claresov

Kláštorná zbierka Chudých Claresov je odvodená od súčasných pocitov, ktoré návštevníci vstupujúci do Zamośću trochu dychtivo preberajú do neznámej frazeológie. Čo je táto endémia údajne odhalená vzrušujúcim pavilónom v softvéri nejakého výsmechu v súčasnom meste? Čo stojí za to vedieť o jeho toposoch?Bývalý kláštorný svet Chudých Claresov, ktorý sa nachádza neďaleko vodného trhu, je pozíciou, ktorú ocení zvodný drak. Kláštor, spojky kostola, ktoré boli vybudované pre chudobných Claresov privedených do Zamośću, sú vymyslenými stavebnými vzormi z 9. storočia. Zakladateľkou tohto kostola je predka Anna Franciszka Gnińska, vydatá za historického tajomníka Marcin Zamoyski. Vďaka nej sa dnes objavil dekoratívny kostol, ktorého komplexný náčrt bol majstrovským dielom pôvodcu pána Jana Michala Tape. V treťom 18. storočí boli postavené mníchové budovy. Za haliere by sa dalo poďakovať aj druhému najvyššiemu Zamośćovi - Janu Jakubovi Zamoyskému. Tento konvent je zjednotený od orientu s cirkvou a vo svojom pozadí okamžite považuje dôveryhodnú štátnu štátnu inštrumentálnu školu. Vďaka údržbe kláštorných budov neustále ohromujú priateľský imidž, čo znamenajú, a ohromujúca pýcha Vodného veľtrhu - jeden z posledných odsekov, ktoré je vo frazeológii pozornosti po Zamośći absolútne nevyhnutné pozrieť.